Accountancy Apprentice
apprenticeship

Accountancy Apprentice

Job description

Are you interested in numbers? Do you want to work in an organisation that works with numbers but doesn’t treat you as a number?

Do you love working within teams? Are you interested in how the public sector works and how they spend taxpayers’ money?

Then the Wales Audit Office Apprenticeship Scheme may be for you.

Successful candidates will join a three-year programme studying towards the prestigious Association of Accounting Technicians (AAT) qualification. Our apprentices will work within a team supporting the external audit of a public-sector bodies across Wales, from health boards, local authorities, fire and police authorities and the Welsh Government.

The Wales Audit Office welcomes and encourages applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce such as people from a Black, Asian or Minority Ethnic background and disabled people.

The Wales Audit Office is a flexible employer.

Prentis
A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych wrth eich bodd yn gweithio mewn timau? A oes gennych ddiddordeb mewn sut mae'r sector cyhoeddus yn gweithio a sut y mae'n gwario arian trethdalwyr?

Yna efallai y bydd Cynllun Prentisiaeth Swyddfa Archwilio Cymru yn addas i chi.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â rhaglen tair blynedd gan astudio tuag at gymhwyster arobryn Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Bydd ein prentisiaid yn gweithio mewn tîm sy'n cynorthwyo archwilio allanol cyrff y sector cyhoeddus ledled Cymru, o fyrddau iechyd, awdurdodau lleol, awdurdodau tân a heddlu a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb… ceir rhagor o wybodaeth yn
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg.

How to apply

Interested… find out more via the Apply button.

Click Apply to start your application now. This job will be available on Prospects until 04/06/2019

Don't forget to mention Prospects to employers when you contact them.

Closing date: 04/06/2019

Apply

Additional job details

LocationWales
Salary

Competitive salary

Working hoursFull-time

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.