Taught course

Gnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Institution
Dublin City University · Faculty Of Humanities and Social Sciences
Qualifications
MSc

Entry requirements

Céim onóracha H2.2 nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

Honours degree H2.2 or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

Months of entry

September

Course content

Soláthraíonn an iarchéim seo deis do mhic léinn cur leis an taithí leathan oideachais agus oibre atá acu cheana trí shainscileanna sa ghnó agus i dteicneolaíocht na faisnéise a shealbhú agus iad féin a fheistiú do phoist éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí. Ritear na cúrsaí trí mheán na Gaeilge.

This postgraduate programme provides an opportunity for students to add to the broad educational and work expertise they already possess by gaining information technology and business skills equipping them for the workplace in either the public or private sector. These programmes are run subject to demand and are delivered through the medium of Irish.

Information for international students

International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language.

Fees and funding

International students
Please see our website.

Qualification, course duration and attendance options

  • MSc
    part time
    24 months
    • Campus-based learningis available for this qualification

Course contact details

Name
Sally MhicDhomhnaill
Email
sally.mhicdhomhnaill@dcu.ie
Phone
+353 (01) 01 700 5614