Taught course

Ghaeilge Fheidhmeach

Institution
Dublin Institute of Technology · School of Languages
Qualifications
MA

Entry requirements

Beidh iarrthóirí ar an gcúrsa seo ina gcéimithe le honóracha (grád 2.2 nó nios airde), nó a chomhionann, le Gaeilge nó le discipliní eile atá in ann a léiriú go bhfuil léibhéal cumais sa Ghaeilge acu ar ionann é agus B1+ ar an bhFráma Tagartha Eorpach Coiteann do Theangacha.Beidh ar gach iarrthóir dul faoi thástáil teanga.

Months of entry

September

Course content

Cuireadh tús leis an gcúrsa páirtaimseartha dhá bhliain seo i mí Eanáir 2008. Tá an MA seo á thairiscint ag Scoil na dTeangacha, Dámh na nEalaíon Feidhmeach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com).

Tá deiseanna fostaíochta nua ann le roinnt blianta anuas do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Tá an MA seo sa Ghaeilge Fheidhmeach dírithe go príomha ar na fostaithe de chuid na hearnála poiblí a bheidh ag obair trí mheán na Gaeilge as seo amach agus ar chéimithe ar mian leo teacht i dtír ar na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil in Éirinn agus san Eoraip sna blianta atá romhainn.Beidh an cúrsa MA oiriúnach chomh maith dóibh siúd ar mian leo poist a bhaint amach mar aistritheoirí, teangairí, dlí-theangeolaithe, léitheoirí profaí agus rúnaithe, agus beidh spéis ag múinteoirí scoile, ag daoine atá ag obair sna meáin, i gcúrsaí gnó, sa turasóireacht chultúrtha agus i réimsí gaolmhara eile ann freisin.

Information for international students

International Student Office, Dublin Institute of Technology, International Office, DIT, 41 Mountjoy Square, Dublin 1. Find out more at the International Office: telephone: +353 1 402 4253/ 7844; email: pg.international@dit.ie.

Qualification and course duration

MA

part time
24 months

Course contact details

Name
Dr Siobhán Ní Laoire
Email
siobhan.nilaoire@dit.ie
Phone
01 402 4561