Taught course

MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

Institution
National University of Ireland Galway · College of Art, Social Sciences and Celtic Studies
Qualifications
MAPGDip

Entry requirements

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na Cumarsáide nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d'Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Gaeilge cumasach Ceadófar do mhic léinn a bhaineann 60% ar an meán amach sna modúil múinte tabhairt faoi thogra taighde nó faoi thogra praitic bhunaithe atá bainteach leis an réimse sainábhair a roghnaíonn siad.

Months of entry

September

Course content

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn i ngnéithe éagsúla de ghairm agus d'ealaín na Cumarsáide. Roinnfear le na hiarrthóirí léargas criticiúil agus taithí fheidhmeach ar na prionsabail agus na cleachtais lárnacha i ngnéithe éagsúla den chumarsáid, ina measc, an iriseoireacht fheidhmeach, staidéar na físe, na meáin dhigiteacha agus drámaíocht sna meáin.

Qualification and course duration

MA

full time
12 months

PGDip

full time
12 months

Course contact details

Name
Seathrún Ó Tuairisg
Email
seathrun.otuairisg@oegaillimh.ie
Phone
+353 (0) 91 59 51 01