Taught course

Teagasc Teangacha (An Ghaeilge) Páirtaimseartha

Institution
National University of Ireland Galway · National University of Ireland Galway
Qualifications
MA

Entry requirements

Féach: http://www.acadamh.ie/cursai/cursai_iarcheime/ma_teagasc_teangacha.html Fáilteofar roimh iarratais ó mhúinteoirí. Beidh ardchaighdeán Gaeilge de dhíth ar iarrthóirí. Beidh réamhscrúdú agus réamhagallamh as Gaeilge le déanamh ag iarrthóirí.

Months of entry

September

Course content

Tá an clár seo dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus Galltachta. Is é aidhm an chúrsa forbairt ghairmiúil i modheolaíochtaí theagasc na Gaeilge a chur ar fáil do mhúinteoirí d'fhonn teagasc agus foghlaim na Gaeilge a chothú. Eagraítear an cúrsa ar bhonn uaireanta foghlaim-threoiraithe, seiminear, ceardlann agus taithí phraicticiúil.

Ar chríochnú an chúrsa beidh na hiarrthóirí ar an eolas maidir le:

Teoiricí insealbhaithe agus foghlaim na chéad agus an dara teanga
Modheolaíochtaí teagaisc teanga
Pleanáil agus polasaí - don Ghaeilge agus don Churaclam
Dearadh agus seachadadh ceachtanna teanga
Éagsúlacht chumais agus riachtanais foghlaimeoirí
An Ghaeilge Bheo sa seomra ranga.

Qualification and course duration

MA

part time
24 months

Course contact details

Name
Peadar Mac Muiris
Email
peadar.macmuiris@oegaillimh.ie
Phone
+353 (0) 91 49 52 99