Taught course

Nua-Ghaeilge

Institution
National University of Ireland Galway · Department of Irish
Qualifications
MA

Entry requirements

Ní mór don mhac léinn grád 2:2 ar a laghad a bhaint amach sa Ghaeilge i scrúdú na céime agus grád 3ú honóracha ar a laghad i scrúdú na céime ina iomláine. Ní mór an scéal a phlé le hOllamh na Nua-Ghaeilge agus é/í a bheith sásta an t-iarratas agus ábhar an tráchtais a cheadú agus a mholadh don Choláiste.

Months of entry

September

Course content

Tá an mháistreacht roinnte ina trí chuid: (i) cúrsa riachtanach teanga; (ii) trí chúrsa ar litríocht agus léann na Gaeilge a roghnaíonn an mac léinn as an liosta thíos chun domhainstaidéar a dhéanamh orthu; agus (iii) tráchtas 20,000 focal.

Qualification and course duration

MA

full time
12 months

Course contact details

Name
An tOll. Gearóid Denvir
Email
gearoid.denvir@nuigalway.ie
Phone
+353 (0) 91 49 25 60