Taught course

Oideachas (Dioplóma Proifisiúnta)

Institution
National University of Ireland Galway · School of Education
Qualifications
ProfDip

Entry requirements

Tugann an Chomhairle Mhúinteoireachta aitheantas don Dioplóma Iarchéime san Oideachas chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn. Déantar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus ní mór d'iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a bheith acu i dtaca Ie labhairt agus scríobh na Gaeilge. Beidh scrúdú béil agus scrúdú scríofa le déanamh. Le sonraí iontrála a fháil téigh i dteagmáil le: Ionad na nIarratas ar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (NUI),

Months of entry

September

Course content

Spriocdáta: 1 Dec 2012.
Clár bliana lánaimseartha trí mheán na Gaeilge atá sa Dioplóma larchéime san Oideachas a sholáthraíonn oideachas gairmiúil tosaigh do mhúinteoirí ar leibhéal iar-bhunoideachais. Tugann an Chomairle Mhúinteoireachta aitheantas don Dioplóma chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn. Déantar cleachtadh teagaisc de 100 uair ar a laghad i scoileanna lán-Ghaeilge.

Qualification and course duration

ProfDip

full time
12 months

Course contact details

Name
Brendan MacMahon, Scoil an Oideachais.
Email
kathleen.keane@nuigalway.ie
Phone
+353 (0)91 49 23 93/+353 (0)91 49 37 11
Fax
+353 (0)91 49 45 38