Taught course

Arfer Proffesiynol

Institution
University of Wales Trinity Saint David · School of Business, Finance and Management
Qualifications
MAPGDipPGCert

Entry requirements

Fel arfer gradd anrhydedd dda.

Months of entry

September

Course content

Bydd gofyn i ddysgwyr astudio ar gyfer 60, 120 neu 180 credyd ar lefel Meistr gan ddibynnu ar ba gymhwyster maent yn anelu ato. Bydd pob dysgwr yn cydweithio ag Ymgynghorydd Rhaglen i ddynodi rhaglen astudio gydlynol. Dangosir manylion llawn y modylau ar dudalen y Dystysgrif Addysg Uwch. Yn gyffredinol ni all dysgwyr weithio tuag at yr un deilliannau dysgu ag yn eu hastudiaethau israddedig, ond gallant gynhyrchu Cynllun Rhaglen Dysgu yn y Gwaith newydd a thrafod Prosiect Dysgu yn y Gwaith gwahanol neu Astudiaeth Annibynnol wahanol ar y lefel hon. Hefyd gall dysgwyr gwblhau unrhyw fodylau eraill sy'n berthnasol i'w gwaith o'r cwricwlwm ôl­raddedig a gynigir gan y Drindod, ac efallai y bydd dysgwyr newydd yn dymuno gwneud hawliad am Achredu Dysgu Blaenorol ar gyfer modwl Cydnabod ac Achredu Dysgu.

Qualification and course duration

MA

full time
Flexible months
part time
Flexible months

PGDip

full time
Flexible months
part time
Flexible months

PGCert

part time
Flexible months
full time
Flexible months

Course contact details

Name
Wales Institute for Work-based Learning
Email
wbl@uwtsd.ac.uk