Taught course

Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Institution
University of Wales Trinity Saint David · School of Social Justice and Inclusion
Qualifications
MAPGCertPGDip

Entry requirements

Fel arfer gradd anrhydedd dda.

Months of entry

October

Course content

Mae'r MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhaglen arloesol a ddatblygwyd i gyfoethogi'r gweithlu ym maes gwaith ieuenctid. Mae'r rhaglen, sy'n seiliedig ar arfer proffesiynol, yn cynnwys dau lwybr diploma ôl-radd. Lluniwyd y Llwybr Cymhwyso Proffesiynol i arwain at gymhwyster proffesiynol ar gyfer y sawl sydd â gradd gysylltiedig a/neu brofiad perthnasol o addysg anffurfiol neu waith ieuenctid. Mae'r Llwybr Academaidd yn cynnig cyfle am ddatblygiad proffesiynol i'r sawl sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn gwaith ieuenctid a chymuned. Bydd cwblhau'r naill lwybr neu'r llall yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen at y rhaglen MA llawn.

Mae'r Ysgol Astudiaethau Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol, yn ei darpariaeth i israddedigion a graddedigion, yn darparu llwybrau hyblyg o ansawdd uchel i fyfyrwyr sydd â diddordeb ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn Ne Orllewin Cymru a'r tu hwnt. Cydnabyddir yr Ardystiad Proffesiynol yn rhyngwladol. Mae'r Ysgol, trwy ei darpariaeth, yn gwneud ymrwymiad cryf i ddatblygu a chyfoethogi'r gronfa wybodaeth a gweithlu'r dyfodol ym maes Gwaith Ieuenctid, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Qualification and course duration

MA

part time
36 months
full time
12 months

PGCert

part time
36 months
full time
12 months

PGDip

full time
12 months
part time
36 months

Course contact details

Name
Registry
Email
registry@tsd.ac.uk
Phone
+44 (0)300 500 1822