Taught course

Astudiaethau Celtaidd

Institution
University of Wales Trinity Saint David · School of Welsh and Bilingual Studies
Qualifications
MAPGCertPGDip

Entry requirements

Fel arfer disgwylir bod darpar fyfyrwyr wedi ennill gradd gyntaf (dosbarth 1af neu 2.1) a ddyfarnwyd gan brifysgol neu gorff dyfarnu cydnabyddedig. Beth bynnag, croesewir ymholiadau hefyd oddi wrth fyfyrwyr hŷn nad ydynt efallai yn cydymffurfio รข gofynion academaidd y dull mynediad arferol os oes ganddynt gymwysterau proffesiynol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Months of entry

October

Course content

Prif nod y radd MA mewn Astudiaethau Celtaidd yw cynnig i fyfyrwyr â chanddynt ddiddordeb yn y Gymraeg ac mewn Astudiaethau Celtaidd gyfle i astudio gwahanol agweddau ar hanes, llenyddiaeth a threftadaeth ddiwylliannol y rhanbarthau Celtaidd wrth eu pwysau eu hunain yn rhan o gynllun dysgu o hirbell hyblyg a blaengar. Mae'r radd amlddisgyblaethol hon yn caniatáu i fyfyrwyr astudio amryw o bynciau ym maes cymdeithaseg iaith, llên gwerin, hanes a llenyddiaeth ganoloesol, crefydd ac eiconograffeg. Yn Rhan Un cyflwynir myfyrwyr i sgiliau astudio a methodoleg ymchwilio ac yn Rhan Dau rhoddir cyfle i fyfyrwyr wneud ymchwil ar bwnc sy'n apelio atynt yn fawr ar gyfer y traethawd estynedig.

Qualification and course duration

MA

distance learning
12-48 months
part time
24-48 months
full time
12-24 months

PGCert

distance learning
12-24 months
part time
24 months
full time
12 months

PGDip

part time
24 months
full time
12 months
distance learning
12-24 months

Course contact details

Name
Dr Jane Cartwright
Email
j.cartwright@uwtsd.ac.uk
Phone
+44 (0)300 500 1822