Taught course

Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd

Institution
University of Wales Trinity Saint David · School of Welsh and Bilingual Studies
Qualifications
MAPGCertPGDip

Entry requirements

Fel arfer gradd anrhydedd dda.

Months of entry

September

Course content

Manteisia'r radd MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd ar y profiad ieithyddol cyfoethog a gynigir gan y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru yn ogystal ag arbenigedd cydnabyddedig Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn y maes. Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn rhan o rwydwaith ymestynnol o sefydliadau ar draws Ewrop lle mae dwyieithrwydd, amlieithrwydd a chynllunio iaith yn nodwedd feunyddiol.

Oddi ar sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, rhoddwyd ffocws newydd i'r ymdrechion i ddiogelu ac adfer y Gymraeg, ac ystyrir creu Cymru ddwyieithog yn nod cenedlaethol cyraeddadwy. Gosod y datblygiadau cyffrous hyn yn eu cyd-destun hanesyddol, gwleidyddol, cymdeithasol a rhyngwladol yw nod y radd MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd.

Y radd hon yw'r un gyntaf o'i bath yn Ewrop ac mae'n rhan o genhadaeth y Brifysgol i gyfrannu at y bwrlwm cyffrous o weithgareddau ym maes cynllunio iaith a datblygiad dwyieithrwydd / amlieithrwydd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Qualification and course duration

MA

part time
48 months
distance learning
24-48 months
full time
24 months

PGCert

distance learning
24-48 months
full time
24 months
part time
48 months

PGDip

part time
48 months
distance learning
24-48 months
full time
24 months

Course contact details

Name
Registry
Email
postgraduate@uwtsd.ac.uk
Phone
+44 (0)300 500 1822