Taught course

Addysg

Institution
University of Wales Trinity Saint David · SWW Centre of Teacher Education
Qualifications
MAPGCertPGDip

Entry requirements

Fel arfer disgwylir i fyfyrwyr feddu ar radd gyntaf yng nghategorïau 2:1 neu ddosbarth cyntaf. Fodd bynnag, mae'r Ysgol yn annog myfyrwyr sy'n meddu ar gymhwyster proffesiynol cyfwerth neu brofiad proffesiynol perthnasol i wneud cais.

Months of entry

October

Course content

Yn y rhaglen newydd ac arloesol hon mae nodweddion sydd â chryn debygrwydd â'r radd Meistr mewn Dysgu ac Addysgu (MTL) yn Lloegr ac fe'i hanelir at ANG yn ogystal ag at weithwyr proffesiynol mwy profiadol. Dylunnir y cynllun ar gyfer myfyrwyr sydd angen rhaglen hyblyg o astudio ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â'u gwaith o fewn cyd-destun addysgol. Mae'n cynnig cyfle i fyfyrwyr feithrin dealltwriaeth feirniadol a dadansoddol ar radd uwch o'u harfer eu hunain, yn ogystal â dod ag elfen o ffresni i'w gwybodaeth a dealltwriaeth o'u pwnc.

Nodwedd allweddol yn y rhaglen yw y ffordd y bydd yn achredu Dysgu Blaenorol (APL) athrawon sydd wedi ennill credydau lefel M/lefel 7 fel rhan o'u rhaglenni HAGA, Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC) neu Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Mae gan Goleg Prifysgol y Drindod draddodiad hir o Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA) ac o fewn arolwg Estyn 2007-8 dyfarnwyd y graddau gorau yng Nghymru i ddarpariaeth HAGA'r brifysgol. Mae'r MA mewn Addysg yn manteisio ar y cryfder hwn yn ogystal ag ar ei harbenigedd mewn darpariaeth ddwyieithog a gydnabyddir yn genedlaethol.

Qualification and course duration

MA

full time
12 months
part time
48 months

PGCert

part time
48 months
full time
12 months

PGDip

full time
12 months
part time
48 months

Course contact details

Name
Junnine Thomas-Walters
Email
junnine.thomas-walters@sm.uwtsd.ac.uk