Taught course

Datblygiad Proffesiynol

Institution
University of Wales Trinity Saint David · SWW Centre of Teacher Education
Qualifications
PGCertPGDip

Entry requirements

Mae pob athro dosbarth cyfredol a chyn athro dosbarth yn gymwys i ymgeisio - ond yr AALlau sy'n gweinyddu derbyn myfyrwyr i'r cyrsiau rheolaeth ganol. Ar hyn o bryd mae 'llwybrau' gwahanol ar gael a anelir at anghenion rheini sydd ar ddechrau'u gyrfa addysgu, rheini รข diddordeb mewn maes penodol a'r rheini sy'n gobeithio symud i reolaeth ganol o fewn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd.

Months of entry

October

Course content

Er 1848 mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi darparu hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghaerfyrddin, ac yn ogystal ag ehangu'i ddarpariaeth o ran cyrsiau addysg uwch, mae hyfforddi athrawon yn allweddol bwysig o hyd. Mae nifer o athrawon a gafodd eu hyfforddi yn y Drindod yn dychwelyd yma i ddilyn llwybr "Dysgu Gydol Oes" - mae'r adran sy'n dilyn yn amlinellu rhai o'r modylau sydd ar gael i'w hastudio gan ymarferwyr sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u harbenigedd.'

Mae'r Dystysgrif Raddedig yn ategu'r MA Addysg a bydd cysylltiadau cynyddol rhwng meysydd astudio'r ddau gwrs hwn yn y dyfodol. Mae'n bosibl hefyd y bydd y ddarpariaeth isod yn newid yn hwyr yn 2009.'
Ar "Lefel 6" y cyflwynir ac yr asesir y Dystysgrif / Diploma Graddedig, tra bod y cwrs Meistr yn cael ei gyflwyno a'i hasesu ar "Lefel 7".

Qualification and course duration

PGCert

part time
36 months

PGDip

part time
36 months

Course contact details

Name
Catherine Davies
Email
postgraduate@uwtsd.ac.uk
Phone
+44 (0)300 500 1822